22. aprila 2013 je UO SKR na svoji korespondenčni seji sprejel sklep, da se potrdi s strani delovne skupine SKR (vodja Eva Krizmanič)  in KD ORF (vodja Irena Linzner) predlagani Pravilnik o delovni preizkušnji »Working test (WT)« in potrdi predlagane sodnike. WT lahko organizira katerokoli kinološko društvo na teritoriju R Slovenije. Po dogovorjeni poskusni dobi enega leta bodo vsi organizatorji, ki bodo WT organizirali po tem pravilniku, vabljeni da na pravilnik podajo svoje pripombe iz praktičnega preizkusa.

Zapisnik sestanka
Pravilnik WT

Poročila in rezultati WT