TOP RETRIEVER 2019

Slovenski klub retrieverjev (SKR) za leto 2019 razpisuje tekmovanje za mladi  TOP retriever Slovenije  in TOP retriever Slovenije. Namen tekmovanja je predstaviti razstavne uspehe članov kluba in jih dodatno spodbuditi k razstavljanju svojih psov. Na tekmovanje se lahko prijavijo vsi člani kluba. Pogoj je celoletno članstvo oz. pristop vsaj do 31. 3. 2019.

Pri izbiri se bodo upoštevali vsi rezultati z državnih, mednarodnih in specialnih razstav v Sloveniji in tujini v obdobju 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

Pri izbiri mladi TOP retriever Slovenije se upoštevajo rezultati razredov: mladiči, najmlajši, mladi in vmesni.

Pri izbiri TOP retriever Slovenije se upoštevajo rezultati razredov: vmesni, odprti, delovni, šampioni in veterani.

En pes lahko tekmuje samo v eni kategoriji.

Kot dokazilo za prijavljene razstave morate obvezno posredovati fotokopije ocenjevalnih listov in kartončkov, dele katalogov, iz katerih je razvidno število psov v posameznem razredu in naslovno stran kataloga ter dokazila o uvrstitvi v defileju (fotografijo ali morebitna druga dokazila). Vsa dokazila je potrebno poslati po navadni ali elektronski pošti na naslov Slovenski klub retrieverjev, Andrićeva 1, 1000 Ljubljana, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  najkasneje do 31.12. 2019. Zaželjeno je sprotno pošiljanje rezultatov. Po prejemu vse dokumentacije boste do 10. 1. 2020 po e-pošti obveščeni o končnem številu točk. Rok za morebitne pritožbe je 7 dni od obvestila po e-pošti. Pritožbe bo obravnavala komisija za prireditve.

Rezultati bodo razglašeni na prvem naslednjem klubskem dnevu po 31. 12. 2019, kjer se bodo podelila tudi priznanja in nagrade najboljšim. Rezultati bodo objavljeni tudi na uradni spletni strani kluba.

Če želite sodelovati v tekmovanju za izbor mladi Top retriever Slovenije ali Top retriever Slovenije vas prosimo, da čitljivo izpolnite prijavnico za vsakega prijavljenega psa posebej in jo skupaj s fotokopijo rodovnika pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov Slovenski klub retrieverjev, Andrićeva 1, 1000 Ljubljana, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Po prejetju prijavnice vas bomo o tem obvestili.

Prijavnine ni!

PRIJAVNICA 
TOČKOVNIK