SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV V SODELOVANJU Z LD IG KOT SOORGANIZATORJEM PRIREDITVE RAZPISUJE  PNZ PRINAŠALCEV

 V SOBOTO, 11. MAJA 2019  s pričetkom ob 9.30 uri

Kraj:                            Zbor: Lovski dom Ig (Draga pri Igu)
                         

Sodnik:                       Ga. Andreja Strajnar

Prijave na:                   SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV
                                 Andrićeva 1
                                 1000 Ljubljana
                                  ali:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktna oseba: Aleksandra Dajčar

Prijavnina PNZ:             člani SKR: 30€
                                      nečlani SKR: 40€
                                      (Divjad je vključena)

TELESNO OCENJEVANJE

 V SOBOTO, 11. MAJA 2019  s pričetkom ob 9.00 uri

 

Kraj:                            Zbor: Lovski dom Ig (Draga pri Igu)
             

Sodnik:                       ga. Barbara Krumpak

Cena:                         20€ (za člane SKR)
                                   30€ (za nečlane SKR)

Prijavnino vplačati na TRR Slovenskega Kluba Retrieverjev, odprt pri Sberbank banki d.d.,
TRR: SI56 3000 0000 3902 055, Namen:Priimek PNZ/TO 2019

Obvezno plačilo prijavnine za psa obstoji ne glede na to, ali je pes dejansko pripeljan na prireditev ali ne!

Rok za prijave: 3.5.2019

Prijav po tem roku ne bomo upoštevali. Prijavi obvezno priložite fotokopijo rodovnika (obojestransko) in dokazilo o plačilu. Prijav brez priloženih dokumentov ne bomo upoštevali.

PRIJAVNICA>>>