SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV V SODELOVANJU Z LKD CELJE IN LD DRAMLJE KOT SOORGANIZATORJEM PRIREDITVE RAZPISUJE  PNZ PRINAŠALCEV

 V SOBOTO, 22. SEPTEMBRA 2018  s pričetkom ob 8.00 uri

Kraj:                            Zbor: Lovski dom Dramlje
              Preizkušnja: na terenih LD Dramlje           

Sodnik:                       Ga. Andreja Strajnar

Prijave na:                   SLOVENSKI KLUB RETRIEVERJEV
                                 Andrićeva 1
                                 1000 Ljubljana
                                  ali:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontaktna oseba: Aleksandra Karner

Prijavnina PNZ:             člani SKR: 30€
                                      nečlani SKR: 40€
                                      (Divjad je vključena)

TELESNO OCENJEVANJE

 V SOBOTO, 22. SEPTEMBRA 2018  s pričetkom ob 8.00 uri

 

Kraj:                            Zbor: Lovski dom Dramlje
              Preizkušnja: na terenih LD Dramlje

Sodnik:                       ga. Barbara Krumpak

Cena:                         20€ (za člane SKR)
                                   30€ (za nečlane SKR)

Prijavnino vplačati na TRR Slovenskega Kluba Retrieverjev, odprt pri Sberbank banki d.d.,
TRR: SI56 3000 0000 3902 055, Namen:Priimek PNZ/TO 2018

Obvezno plačilo prijavnine za psa obstoji ne glede na to, ali je pes dejansko pripeljan na prireditev ali ne!

Rok za prijave: 14.9.2018

Prijav po tem roku ne bomo upoštevali. Prijavi obvezno priložite fotokopijo rodovnika (obojestransko) in dokazilo o plačilu. Prijav brez priloženih dokumentov ne bomo upoštevali.

PRIJAVNICA>>>